Hiển thị 1–50 của 117 kết quả

NGUYÊN VẬT LIỆU PHÂN TÍCH

Bẫy chống bắn cô quay chân không

1,500,000 VND

Vật tư thiết bị

Bình cô quay

2,800,000 VND

NGUYÊN VẬT LIỆU PHÂN TÍCH

Bóng bẫy bình cô quay

2,800,000 VND

NGUYÊN VẬT LIỆU PHÂN TÍCH

Bóng bẫy cô quay chân không

1,500,000 VND

NGUYÊN VẬT LIỆU PHÂN TÍCH

Chiết xuất Berberin 98%

500,000 VND

NGUYÊN VẬT LIỆU PHÂN TÍCH

Dây silicon cho bơm nhu động

100,000 VND

NGUYÊN VẬT LIỆU PHÂN TÍCH

Macroporous D101

750,000 VND