Povidone K30 cấp thực phẩm

Tên sản phẩm: Povidone K30

Sử dụng: Cấp thực phẩm

Hàm lượng: 99%

Là một hợp chất polymer hòa tan trong nước tổng hợp, PVP có các đặc tính chung của các hợp chất polymer hòa tan trong nước, chẳng hạn như bảo vệ keo, tạo màng, kết dính, hút ẩm, hòa tan hoặc đông tụ, nhưng nó có những đặc điểm riêng biệt nên được mọi người ưa chuộng. .Điều quan trọng là khả năng hòa tan và khả năng tương thích tuyệt vời của nó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *