Hiển thị tất cả 38 kết quả

NGUYÊN VẬT LIỆU PHÂN TÍCH

Bẫy chống bắn cô quay chân không

1,500,000 VND

Vật tư thiết bị

Bình cô quay

2,800,000 VND

NGUYÊN VẬT LIỆU PHÂN TÍCH

Bóng bẫy bình cô quay

2,800,000 VND

NGUYÊN VẬT LIỆU PHÂN TÍCH

Bóng bẫy cô quay chân không

1,500,000 VND

NGUYÊN VẬT LIỆU PHÂN TÍCH

Dây silicon cho bơm nhu động

100,000 VND

NGUYÊN VẬT LIỆU PHÂN TÍCH

Macroporous D101

750,000 VND

NGUYÊN VẬT LIỆU PHÂN TÍCH

Nắp chai pha động

NGUYÊN VẬT LIỆU PHÂN TÍCH

Nhựa macroporous AB8 (gói 0,5kg)

500,000 VND

NGUYÊN VẬT LIỆU PHÂN TÍCH

Nhựa macroporous HPD300 (gói 0,5kg)

900,000 VND

Vật tư thiết bị

Ống dây silicon 2mm*5mm

14,000 VND

NGUYÊN VẬT LIỆU PHÂN TÍCH

Poloxamer 407 (Poloxamer F127)

800,000 VND

NGUYÊN VẬT LIỆU PHÂN TÍCH

Tá dược poloxamer 407 (0.5kg)

800,000 VND