Ống cao su silicon dài 10-200m, đường kính 1mm đến 38mm

100,000 VND

Tên sản phẩm: Dây dẫn cao su silicon

  • Tác dụng: Bền, chịu nhiệt (-60 đến 200 oC)
  • Kháng dung môi, hóa chất
  • Không mùi, không độc, chiều dài 10 -100 m
  • Đường kính trong x đường kính ngoài

Tên sản phẩm: Dây dẫn cao su silicon

  • Tác dụng: Bền, chịu nhiệt (-60 đến 200 oC)
  • Kháng dung môi, hóa chất
  • Không mùi, không độc, chiều dài 10 -100 m
  • Đường kính trong x đường kính ngoài
1mm*3mm 120,000 VNĐ
2mm*4mm          100,000
2mm*5mm          140,000
2mm*6mm          190,000
3mm*5mm          130,000
3mm*6mm          160,000
4mm*6mm          135,000
4mm*7mm          170,000
4mm*8mm          190,000
5mm*7mm          150,000
5mm*8mm          180,000
5mm*9mm          220,000
5mm*10mm          280,000
6mm*8mm          180,000
6mm*9mm          200,000
6mm*10mm          260,000
6mm*11mm          300,000
6mm*12mm          340,000
7mm*9mm          180,000
7mm*10mm          210,000
7mm*11mm          240,000
7mm*12mm          300,000
8mm*10mm          210,000
8mm*11mm          250,000
8mm*12mm          290,000
8mm*13mm          320,000
8mm*14mm          360,000
9mm*12mm          270,000
9mm*13mm          300,000
10mm*12mm          240,000
10mm*13mm          290,000
10mm*14mm          320,000
10mm*16mm          380,000
10mm*18mm          450,000
12mm*14mm          220,000
12mm*16mm          380,000
12mm*18mm          410,000
13mm*18mm          390,000
14mm*18mm          350,000
14mm*20mm          430,000
15mm*20mm          410,000
16mm*20mm          370,000
16mm*21mm          410,000
17mm*22mm          420,000
19mm*25mm          620,000
20mm*26mm          690,000
25mm*31mm          820,000
25mm*35mm      1,490,000
30mm*38mm      1,300,000
32mm*38mm      1,000,000
32mm*40mm      1,400,000
38mm*44mm      1,200,000