Ống dây silicon thực phẩm, đường kính 1,3m x 3mm

Ống silicon thực phẩm

Sử dụng: lĩnh vực y tế