Ống silicon trong suốt

Tên sản phẩm: Ống silicon trong suốt cấp thực phẩm

Đường kính ống, chiều dài: Theo yêu cầu

Liên hệ: Mobile/Zalo 0982 146 298 hoặc 0867 880 699