Ống nhựa dẻo silicon phi 4×6 mm (4*6 mm)

  • Đường kính trong (phi trong – ID): 4 mm
  • Đường kính ngoài (phi ngoài – OD): 6 mm
  • Độ dày: 1 mm
  • Ứng dụng: dẫn khí, hơi, thực phẩm, dung môi, hóa chất, dịch lỏng…