Ống silicon phi 3×5 mm

  • Đường kính trong (ID): 3 mm
  • Đường kính ngoài (OD): 5 mm
  • Độ dày: 1 mm
  • Độ dài: từ 1 m trở lên (để liền cả đoạn không chia nhỏ)
  • Ứng dụng: dẫn khí, hơi, chất lỏng…