Ống Tygon ND-100-65

Các ứng dụng

Liên hệ 0982 146 298 hoặc 0867 880 699

• Thiết bị xâm lấn tối thiểu
• Dung dịch máu
• Thiết bị lọc máu
• Thiết bị hít
• Vận chuyển thuốc hóa trị
• Bơm lọc thận
• Bơm nhu động