Sản phẩm sodium alginate (natri alginate)

Sản phẩm: Natri alginate, một loại polysacarit, có tính ổn định, độ hòa tan, độ nhớt và an toàn. Natri alginate là bột màu trắng ngà

1. Độ hòa tan: Natri alginate hòa tan trong nước, nhưng không hòa tan trong các dung môi hữu cơ như ethanol, ether và chloroform. Hòa tan trong nước để trở thành chất lỏng nhớt, giá trị pH của dung dịch nước 1% là 6-8. Khi pH = 6-9, độ nhớt ổn định và độ nhớt giảm khi đun nóng trên 80 ℃

2. Tính chất gel: ảnh hưởng của tác nhân tạo phức đến tính chất của dung dịch natri alginate. Tác nhân tạo phức có thể tạo phức với các ion hóa trị hai trong hệ thống, do đó natri alginate có thể được ổn định trong hệ thống.

3. Đặc tính làm dày và tạo màng