Tấm silicon khổ 1m, 0.5m dày 0.5 ly, 1ly, 2ly, 3 ly, 4 ly, 5ly, 6 ly

Sản phẩm: Tấm silicon chịu nhiệt từ âm 60 đến 230 độ C

Kích thước: rộng x dài x độ dày:

Khổ 1m gồm: 1m x 1m x 0.5mm; 1m x 1m x 1mm; 1m x 1m x 1.5mm; 1m x 1m x 2mm; 1m x 1m x 3mm; 1m x 1m x 4mm; 1m x 1m x 5mm; 1m x 1m x 6mm.

Khổ 0.5m gồm: 0.5m x 0.5m x 0.5mm; 0.5m x 0.5m x 1mm; 0.5m x 0.5m x 1.5mm; 0.5m x 0.5m x 2mm; 0.5m x 0.5m x 3mm; 0.5m x 0.5m x 4mm; 0.5m x 0.5m x 5mm; 0.5m x 0.5m x 6mm.