Trục thủy tinh chuyển đổi bình cô quay bình cầu

Tên sản phẩm: Cổ chuyển bình cô quay

Giá bán: Liên hệ Mobile/Zalo 0982 146 298 hoặc 0867 880 699

Chất liệu: Thủy tinh Borosilicate Kích thước:

– Miệng trên 19/26 phích cắm dưới 24/29.

– Miệng trên 19/26 phích cắm dưới 29/32.

– Miệng trên 24/29 phích cắm dưới 29/32.

– Miệng trên 24/29 phích cắm dưới 19/26.

– Miệng trên 29/32 phích cắm dưới 24/29.

– Miệng trên 29/32 phích cắm dưới 19/26.